spirituele benadering van yoga

Bij het beoefenen van yoga gaat het meer dan alleen om  het fysieke welzijn. Het vraagt om een gewaarzijn, een beschouwend bewustzijn, de bereidwilligheid om op onderzoek te gaan. Je lichaam drukt zich met spanning uit in wat zich op emotioneel en mentaal niveau zich voordoet. Elk gevoel toestaan er te laten zijn, biedt ruimte in het zijn zonder meer.

Mijn beleving van de yoga is ook veel veranderd. Daar waar eerder inspanning, volharding, moeite, door weerstanden heen ademen, grenzen verleggen, beheersing van spieren en het lichaam als invalshoek werd onderwezen (waarbij ik een frictie ervaarde), blijkt nu dat een zachtere benadering ,waarin ontvankelijkheid, moeiteloosheid en verbinding met het lichamelijke welbevinden meer teweegbrengt. Je hoeft niets te doen om iets te bereiken. Er wordt geen prestatie gevraagd. Het lichaam ontvouwt zich in zichzelf. De intentie en beleving van waaruit je iets doet, maakt dat de vorm volgt. Het gaat er niet om dat je iets doet omwille van iets, maar dat je een directe verbinding  aan gaat met je fysieke en energetische lichaam en gelijktijdig met wie je bent vanuit de andere lagen van bewustzijn. Het gaat om een alomvattend bewustzijn.
De oude yogageschiften, zoals de yogasoetra, onderschrijven het gegeven dat yoga beoefend dient te worden vanuit een speelsheid, natuurlijkheid en moeiteloosheid om dichter bij een natuurlijker Zelf uit te komen. Het mooiste vind ik dat we elkaar uitnodigen tot experimenteren en spelend leren. Je ontdek veel meer over jezelf en over de beleving van houdingen,die spontaan ontstaan, dan dat je iets opgelegd wordt.

Van waaruit wordt yoga beoefend ?

Het is mogelijk jarenlang yoga te beoefenen zonder weinig besef van lichaamsgevoel of van levensenergie te hebben. Waar de focus te zeer op de vorm wordt gericht, verlies je de aandacht voor het vormloze. Het gaat om een gewaarzijn wat een beweging in je lichaam teweegbrengt. 
Jean Klein kwam tot deze conclusie en heeft in Nederland de spirituele benadering van yoga geïntroduceerd (volgens de kashmirmethode). In zijn wijze van het benaderen van yoga vind ik veel herkenning en pas ik in alle yogavormen toe.

Bij het beoefenen van yoga gaat het niet om iets na te streven. Je wil inzetten beperkt je waardoor je eerder iets vasthoudt dan loslaat. Richt je je focus uitsluitend op het correct uitoefenen van een houding, dan versterk je eerder het geconditioneerd zijn : wie je meent te zijn of beoogt te zijn. 
Dieptespanningen die hiermee samenhangen en die zich in het zenuwstelsel uiten kunnen zo niet losgelaten worden. Door niets te forceren en en je lichaam vanuit ontspanning uit te nodigen om in een bepaalde houding te komen, zullen deze spanningen eerder afnemen. Het lichaam wordt uitgenodigd om weer in een natuurlijke staat te komen.

Je richt je op het aanwezig zijn zonder meer. Gedachten en gevoelens verdwijnen meer naar de achtergrond. Vanuit een verruimd bewustzijn, ben je gewaar van wat er is . Het contact met je lichaam wordt geintensiveerd, het energetische, subtiele lichaam wordt geactiveerd. Dat maakt het mogelijk dat andere bewustzijnslagen zich openen. Een totaal belevenis van wat is, brengt  je tot innerlijke rust. 

Yoga in combinatie met andere disciplines met als uitgangspunt : het gewaar zijn in beweging 

Steeds ben ik op zoek naar meer invalshoeken, ik blijf me vernieuwen en verdiepen.
Er is geen sprake van een standaard programma van het toepassen van houdingen. Herhaling biedt geen bewustzijn. Voor mij geldt dat je op ontdekkingstocht gaat binnen jezelf. Ik nodig je uit om in contact te komen met je gevoelswereld en het je gewaar te worden van wat er gebeurt om van daaruit nieuwe ontdekkingen te doen. Die weg biedt eindeloos veel mogelijkheden. 

Meerdere disciplines zijn gestoeld op lichaamswijsheid. zoals o.a. ook bij  body-brain-mouvement of mind-body studies ofwel feldenkrais het geval is. Dezelfde fascinatie om met weinig inspanning wezenlijke veranderingen te laten ontstaan in je lichaam, in jezelf. Deze discipline's vullen elkaar aan, vandaar dat aspecten daarvan gecombineerd worden met de yoga. 
Het lichaam is met weinig aanwijzingen tot een natuurlijkere beweging in staat.  Blokkades en spierspanning lossen zich op en je ervaart een grotere bewegingsvrijheid en kalmte, omdat het eenzelfde uitwerking heeft in je brein.   

Ik hoef eigenlijk geen pleidooi te houden voor iets dat zich in zichzelf al bewijst. 

 

transformatieyoga reikt verder en brengt je tot.....