25. apr, 2018

Zicht biedt inzicht in het onzichtbare

Altijd op zoek naar de waarheid achter de verschijnselen, maak ik al ruim 25 jaar gebruik van diverse testmethodieken, (kinesiologie, biotensor, wichelroede en pendelen) naast het channelen.De gegevens die daarbij worden aangereikt, maken dat perspectieven zich kunnen wijzigen. 

Sinds dat ik me meer op zielsniveau ben gaan richten in combinatie met de spirituële radiësthesie, ging er opnieuw een wereld voor mij open: wat zich voordoet is gereliëerd aan allerlei bewustzijnslagen en staat onder invloed van het familie en collectieve systeem.  

Zicht bood me wel inzicht in welke fenomenen zich voordeden, maar zolang het alleen feiten betrof en niet in een context toegepast kon worden, ontbrak er voor mij alsnog een sleutel. Door gelijktijdig healing toe te passen, ontstond pas de betekenisvolheid waar naar ik op zoek was.

Radiësthesie ofwel het pendelen is gebaseerd op het feit dat alles energie is en een trillingsfrequentie heeft.  Deze methode geeft de mogelijkheid om op allerlei niveau's iets concreets te duiden binnen een context waar opheldering of healing wenselijk is. 

Wanneer je geen kader hebt, kun je niet inschatten...

op persoonlijk gebied :

hoe je geestelijke ontwikkeling is,
de mate van je vitaliteit, wat de achtergrond is van waaruit ziekte zich voordoet, wat je gezondheid bevordert
hoe je energetische auravelden functioneren of dat de chakras opgelijnd zijn of geblokkeerd zijn
of je goed gecenterd bent in je persoonlijkheid 
wat je potentie is en welk energiecentum sturing geeft aan je leven

op het gebied van een woning of bedrijf:

hoe de trillingsfrequentie is in je huis, binnen een bedrijf en hoe de frequentie te verhogen. 

op het gebied van een relatie

verschillen in bewustzijn en energiepatronen kunnen communicatie en relatieproblemen teweegbrengen.
Is er sprake van afhankelijkheid of leeft ieder vanuit zijn/haar autonomie en krachtcentrum ? 
Ben je mentaal, intuïtief of geestelijk ingesteld ?
Hoe kan ieder zijn kwaliteit inbrengen ? 

De mogelijkheden van testen zijn eindeloos. De meerwaarde zit in de bewustwording van wie je bent en om dat te kunnen leven wat de bedoeling is.  

De gegevens vanuit de radiësthesie kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar zoals met alles heeft het testen  in zich ook weer een beperking : je kunt alleen dat testen waar je je bewustzijn op richt en met het testen ben je uit op feiten. 

De combinatie met channelen vangt dit gemis echter op. Je krijgt meer informatie dan dat wat met schema's valt te duiden.
Zo kan bijvoorbeeld je zielspotentie gechanneld worden.      

 

 

 

 

  

 

22. feb, 2018

entiteiten

De aanwezigheid van entiteiten of dolende zielen is veel voorkomend en wordt veelal onderkend. Iedereen kan er mee in aanraking komen zonder besef te hebben in mate dat het je belast. De onzichtbare wereld is er echter wel en kan je bepalen op fysiek, emotioneel, energetisch en mentaal niveau.
Op fysiek niveau kan dit fenomeen zich uiten in vermoeidheidsklachten en koude ledematen, maar ook ziektes kunnen hiermee samenhangen.
Er kunnen zich gedragsveranderingen voordoen, wat zich kan uiten in dwangmatig gedrag, agressief gedrag, het angstig (tot doodsangst aan toe of een hang naar de dood) of depressief zijn, gehinderd worden door verslavingen. Iemand kan het ene moment een herkenbaar normaal gedrag vertonen om vervolgens plotseling een ander gedrag te vertonen. Je herkent in die zin ook het gedrag als niet eigen aan degene die je kent. Er kan sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag.  

Ook bij jonge kinderen met slaapproblemen en onverklaarbare angsten kan dit fenomeen zich voordoen.  Kinderen die helderziend zijn kunnen in verbinding staan met dierbare of onbekende overledenen.
Wanneer ze nog niet goed verankerd zijn in hun lichaam staan ze nog open voor andere dimensies, wat tot allerlei verstoringen  kan leiden.

 

 

 

  

22. feb, 2018

chakraoplijning testen m.b.v. radiësthesie

Don't look for the solution. Look for the alignement.It will bring the solution. Esther Hicks 

Een benadering die ik toepas is het testen van de oplijning van de chakras, het auraveld en  het centrum van je identiteit. Deze informatie werd me doorgegeven en bleek de puzzel te zijn voor de voor mij nog onverklaarbare redenen die heling in de weg stonden.

Vooraf aan elke behandeling wordt nu getest of alle chakras vanuit de bron tot aan de aardekern opgelijnd zijn. Dat is de basis voor alles en een voorwaarde om de informatie te kunnen verwerken. Een afwijking van de oplijning kan de volgende symptomen teweegbrengen: vermoeidheid, verwardheid, weinig focus, overprikkeling of juist apathie, dwangmatige gedachten of handelingen, verminderde aanwezigheid.
Een niet goed gecenterd identiteitsbewustzijn als extra belasting hangt er vaak mee samen. 

De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen: 
Je kunt op het ene gebied prima functioneren maar op een ander gebied niet tot je recht komen.
Je ervaart weerstanden in je leven, waardoor je niet echt kunt leven wat je zou willen leven of je potentie niet kunt leven. Zonder dat je een oorzaak kunt duiden ervaar je dat er sprake is van een ballast, waaruit weerstand, zwaarte, tegenslagen voortvloeien. Je kunt het gevoel hebben ergens slachtoffer van te zijn of  een schuld bij je te dragen, zonder dat je er een aanleiding voor kunt vinden in dit leven.Het ondermijnt je gevoel van eigenwaarde, zingeving of je ervaart niet echt aanwezig te kunnen zijn.

Met behulp van radiësthesie kun je nagaan of er nog sprake is van oud zielsaspect en wat het je te zeggen heeft en wat alsnog geïntegreerd dient te worden. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een verstrikking in het familiesysteem, zoals vanuit de theorie van Bert Hellinger wordt geduid en m.b.v.familieopstellingen ook zichtbaar is te maken. Deze gegevens zijn dus ook in het energetisch veld zichtbaar en te duiden.

De oplijning van je chakras laat dan zien dat er sprake is van een afwijking in de belijning. De afbeelding geeft aan hoe deze lijnen kunnen lopen.

Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij kinderen. Zij staan nog dicht in verbinding met vorige levens of kunnen moeite hebben met het incarneren waardoor ze te weinig verbinding hebben met hun lichaam.

Vanaf 2019 constateer ik dat de frequentie van de aarde dusdanig verandert dat vrijwel iedereen die ik test niet meer gegrond blijkt te zijn en dat daarmee allerlei klachten samenvallen.  
Om dit te voorkomen dien je je bewust te ankeren aan de aarde, haar magnetisch veld en ontvankelijk te zijn voor een groter besef wat de aarde aangaat zoals jonge lichtwerkers al weten. (zie rubiek hierover)
 

 

 

10. dec, 2017

straling neutraliseren met de flower of live

Alles heeft energie en kan als trilling worden geduid in Boviswaarde. Boven 6500 Boviswaarde is er sprake van gezondheid.
Computers en mobiele telefoons hebben een Boviswaarde van 4000 en zijn dus schadelijk voor je gezondheid.
Door een afbeelding van de flower of live, die de trilling van de Bron vertegenwoordigt, verhoog je de trillingswaarde naar 9000 voor je computer en 11000 voor je mobiel.
Ook in de meterkast kun je dit symbool in combinatie met het Ohm teken hangen om de negatieve straling te neutraliseren.

Voor degenen die het verschil lijfelijk willen ervaren, kun je het volgende doen. Je gaat liggen. Iemand duwt rustig tegen je bekken. Dan beweegt je bekken mee. Leg je mobiel op je lichaam en laat je weer wiegen vanuit je bekken. Dan bemerk je dat de energie in je bekken stagneert en op slot gaat. Leg nu een symbool van de flower of live bij je mobiel en je bekken beweegt weer met dezelfde soepelheid als voordat je je mobiel op je lichaam plaatste.
Het gaat me niet om een curiositeit als ervaring hierin, maar om het besef dat je basisgevoel in wat wezenlijk voor je is verstoord wordt.


30. jun, 2017

Negatieve energie uit je aura laten verwijderen met behulp van wichelroedes

Er doen zich veel klachten voor die met vermoeidheid samenhangen of met een onbestemd zwaar gevoel. Het valt me op dat er in de aura veel negatieve energie aanhaakt en dat deze zuivering regelmatig toegepast dient te worden. Ondertussen leert een dochtertje het al van haar moeder die tijdens de yogabijeenkomsten de techniek zich eigen had gemaakt. Hoe simpel kan het zijn? Wel een kwestie van intuïtieve vermogens aanspreken. Bo kennende heeft ze die net zoals haar moeder.