Waarachtige taal van jonge kinderen die een alomvattend bewustzijn hebben en al een leidende taak tot zich nemen

Kinderen spreken vanuit wijsheid en zijn nog verbonden met de Bron. Ze horen en zien meer wat er is. Ze hebben een groter verantwoordelijkheidsbesef dan degenen die de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Het zijn jonge leiders/ lichtwerkers die een krachtig pleidooi houden omwille van het algemeen belang en de aarde. 

Zie ook Christina von Dreien https://youtu.be/SgXCVKIRMN0

Milou, 4 jaar

Milou geeft aan dat ze van een andere planeet komt waar meer zachtheid is en dat ze dat hier ook wil  brengen.

Ze zegt : De wereld is hard. Jullie dragen veel oud zeer bij jullie. Dat voel ik. Ik ben blij van binnen, maar heb moeite met wat jullie in jullie dragen. Dat is oud en daardoor wordt alles wat je zegt en doet bepaald. Ik voel dat.
Er zijn hier veel misvattingen. Jullie zeggen van alles wat helemaal niet klopt. Daar word ik boos om. 
Ik ben niet zo. Ik blijf helder en zie wat er is.

Er is geen sprake van vervulling. Mensen raken steeds verder van hun kern en voelen niet dat ze zich kunnen verbinden met hetgeen er echt toe doet. Het leven is bedoeld om zorg te hebben voor ieder die er toe doet en dat geldt voor iedereen. Dus dat maakt het zo zwaar voor mij. Ik zie wat hier is en wat jullie samen niet hebben: verbondenheid tot het licht van zijn en niet zijn in al wat is.

 Ella,  3 jaar, ligt al weken in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking

De wereld zoals die nu is doet alles op wilskracht, maar niet op liefdeskacht. De wereld is in een transformatieproces. Oude gegevens dienen losgelaten te worden om het nieuwe te kunnen leven. Iedereen is daar mee bezig en dat kost tijd en soms een ziekteproces. Ik ben niet zo ziek als ik lijk te zijn. Ik ben al even onderweg om mijn lichaam te zuiveren van hetgeen er niet meer hoeft te zijn. Daarmee heb ik nog wel wat te doen, maar dat komt later wel.
De mensheid is nog zo gevangen in alles wat hen bepaald heeft en kan nog niet voelen dat ze zich met veel onwaarheden bezighouden. Dat komt nog wel. Maar wat duurt dat lang zeg. Ik weet als geen ander dat niets wat hier is heel en al is, want daar gaat niemand van uit.  
Mijn weg is die van vrijheid en lichtheid en ik kan nu ook alles toelaten wat er wil zijn, want ikzelf ben niet meer ziek. Dat is de wereld. Daarmee heb ik vooralsnog mijn weg te gaan.

Ik heb de missie om mensen te vertellen over het bestaan van de aarde en haar levenskracht. Ik ken haar als geen ander. Ik wil me zo graag weer verbinden met haar levenskracht.Toch heb ik nog een poos te wachten totdat ik werkelijk kan zeggen wat ik weet. Want ik voel zoveel en zoveel is nog niet helder. Om dat kenbaar te maken heb ik meer te laten zijn. Voorlopig hoor ik alle ingevingen van Licht in mijzelf en ben ik daar blij mee.

Vik, 3 jaar, heeft last van nachtmerries

Mama, ik ben bang omdat ik zie waar iedereen mee bezig is wat schadelijk is voor de aarde. De mensen hebben geen idee waar de aarde mee bezig is. Ze is al zover in haar ontwikkeling en in haar streven om alles in het licht van een oud gegeven te komen: het licht van het bestaan dat liefde is.
Vooralsnog is er weinig besef van deze omwenteling. Iedereen is bezig met een tekort aan inzichten en aan liefdeloos gedrag ten opzichte van elkaar en ten opzichte van wat hun als levensvoorziening wordt geboden.
Mijn pijn is dat ik niets kan doen om alles in het licht van deze omwenteling te versnellen. Ik voorzie dat er nog veel nodig is om mensen wakker te maken. Er komen veel negatieve entiteiten hierheen. Daar heb ik last van. Ik ben bang van alle negatieve invloeden die zich nu laten zien. Ze willen niet dat we vrij komen van de dilemma’s waar we nog in zitten. Ik ben niet bij machte ze te vernietigen. Ik wil niet dat ik nog meer moet doen om alles in de wereld te behoeden voor deze machten. Ik ben bang dat ik niets kan doen en toch zie ik wat er gebeurt.

Ik wil mezelf kunnen zijn en met alles wat ik weet ook kunnen doen wat ik kan : liefde brengen aan hen die zich niet kunnen vinden in wat er nodig is om je naar het licht te keren. Ik kan alleen zo weinig doen.

Vik, 

Ik ben bang omdat de wereld niet meer kan overleven als alles wat er nu is, zo door blijft gaan. De mensen zijn zich niet bewust van de grote ommekeer die ieder dient te maken omwille van de aarde als planeet, maar ook omwille van het menselijk geslacht. De grote mate van vervuiling op allerlei gebied maakt dat de aarde zich niet kan herstellen van alle invloeden die er zijn.

Dat is een groot inlevingsvermogen in wat er van haar gevraagd wordt. Ze is niet zo zee bang als wel teleurgesteld over alles  wat hier leeft en ook vooral niet geleefd wordt.

Niemand is meer vrij van eigenbelang. Ieder zorgt goed voor zichzelf en niemand die zich dan ook realiseert dat het geheel meer is dan de som der delen.

Ik ben hier om alles nog in het grotere  geheel te zien. Dat maakt wel dat ik niet kan aarden in dit lichaam en deze plek.

Ik wil mensen laten zien dat ze zich niet mee kunnen verbinden met wie ze werkelijk zijn en wat hun wens tot leven is als het gaat om nu zorg te hebben voor elkaar en zorg voor de aarde.

Ik ben boos, verdrietig en bang tegelijk. Ik zie veel wat er gaat gebeuren en voorzie ook dat alles eens genoeg is geweest. Het kan zo niet langer. Dat is mijn volkomen ernst.

Wordt wakker.
Wordt zorgzaam en liefdevol voor wat er is aan rijkdommen die de aarde biedt. Ongeacht wat er van haar gevraagd wordt, geeft zonder meer.
Dat is ook wat ieder doet : Men neemt, maar geeft niets terug.

Dat is mijn wens voor haar: haar voeden is het leven eren.

 

Lize, 3 en een half jaar, heeft last van eczeem

Mensen hebben geen weet wat de straling met hen doet. Ze zijn zich niet bewust van de vervuiling van de aarde en zijn zo zeer ingenomen met hun technische kennis, dat ze zich niet realiseren dat de schade groter is dan wat ze aan genot ervaren.

Mensen raken van zichzelf verwijderd en kunnen niet meer voelen wat hen werkelijk bezielt.
Ik ben hier op aarde om mensen hiervan bewust te maken. Ze schaden in wezen zichzelf en hebben geen weet van dit dilemma. Ik wel. Ik toon het. Er is met mij niets mis, maar ik toon wat er mis is. Ik blijf liefde in alles. Ik ben vrij van de dilemma’s die op aarde leven. Ik wens in mijn mens zijn mijn lichtheid te behouden en daarmee ook mijn eigenheid. Dat is.
Ik heb een alomvattend bewustzijn. Het wezen van de mens dient in alles te worden erkend. Dat maakt het verschil in het bewuste en het onbewuste dat nu nog is.

De wet van het geheel der verschijnselen, maakt dat alles zichtbaar wordt, wat eerder niet zichtbaar was. Alle tegenstrijdigheden zijn nu meer en meer vereend in het bewustzijn van ieder aanwezig. Dus we zien wat er is en niet wat er zou moeten zijn. Daarmee laten we los wat eerder niet kon: een illusoir besef van wat er zou moeten zijn.

De kracht van het licht wordt groter en omvangrijker en dat is een groot goed voor ieder die in het licht kan leven. Niet voor hen die het licht schuwen. Die blijven waar ze zijn.

Maak alles tot één groot goed . Voor ieder die er in gelooft, zal er een andere intentie van liefde zijn. Wees blij met wat er is en laat los wat je niet meer dient.

De kosmische interventies zijn nu zo ver dat ze alles kunnen verenigen van wat eerder niet mogelijk leek omwille van de onverdeelde energieën, die nog aanwezig waren op aarde. Dat gaat nu veranderen. 

Fabienne, 13 jaar

Ik vertegenwoordig wat er op de aarde gaande is. Niemand ziet wat ik zie : dat we niet bereid zijn om stappen te zetten naar de lichtfrequenties die onze aarde ons al die tijd geeft. Ik wil me verbinden met de aardekern, die weet meer dan ieder van ons samen. Dat is wat ik weet.
Ik ben heel en ik roep alles op om tot heelheid te komen.

Iedereen denkt verschillend te zijn, maar ieder mens is hetzelfde. Ik weet wat de mens bepaalt : hun tekort in zijn. Ze weten niet dat ze zelf een lichtbaken zijn.Ik roep alle mensen aan om wakker te worden, om helder te worden en te beseffen waar alles om draait.

Het kennen van jezelf is van groot belang. Ik heb weet van wie ik ben, maar wat doe ik hier met al het weten als anderen het niet zien? Ik voel me niet gezien in wie ik ben. Ik ben licht, wil schijnen als licht.

Ik neem alle lichtfrequenties op van de aardekern om te zijn wie ik ben: helder, bewust en liefdevol.Ik blijf in het midden van alles en laat me niet van de wijs brengen. Ik draag mezelf in deze kracht. Ik heb weet van alles.

Eva, 3 jaar, slaapt onrustig

Als je je zorgen maakt om mij dan zie je niet wie ik ben. Je ziet wat er niet is en niet wat er wel is. Ik ben licht en liefde. Ik ben groter dan dat je denkt dat ik ben.

Ik heb moeite met de negativiteit die voelbaar is bij iedereen. Iedereen miskent zichzelf. Ze weten niet wie ze zijn, ik wel. Ik zie anderen in hun lichtzijnde, maar niemand ziet wat ik zie en dat vind ik lastig.  

Jullie wereld is nog ver van wat ik ervaar aan liefde. Jullie zijn niet anders dan ik en toch zien jullie het niet. Ik weet en ben liefde in alles. 

De Bron en de aarde zijn gelijk. Jullie maken daarin onderscheid. 


Sem , 3 jaar:

Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn.
Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet. 

Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.
De macht van het onverstoorbare is groot. 

Sem ,5 jaar

Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luisteren, maar ik kan ook niet aangeven wat ik weet.Ik kan me wel aanpassen, maar dat verstoort mijn energiesysteem. 

Ik heb het weten in me. Ik ben Al bewust. Ik omvat het alomvattende weten. Ik heb de kennis van het heelal in me.

Hier is alles op onzekerheid gebaseerd. Waarom zou ik iets aannemen dat op onzekerheid gebaseerd is?  Als ik alles aan dien te nemen wat hier in geloof wordt neergezet, kom ik in conflict met mijzelf. 

Ik stel me open voor het licht van mijn bestaan. Niets kan mij weerhouden om te zijn wie ik ben.
Mijn energiesysteem heeft een hoge frequentie van licht in zich.

Ik ben ontvankelijk voor wat de aarde mij te zeggen heeft.
Mensen hebben geen weet van wat er is en ik wel.

Ik ben steeds in verbinding met de Meesters van het licht. Zij zeggen mij wat ik dien te doen. Ze zoeken de lichtfrequentie op die ik aankan, zodat ik hier kan blijven.
Maar het is niet zo makkelijk om hier te zijn met alles wat ik weet en anderen niet. 

Ik wil het hoogste goed voor iedereen. Ik wil de gevoelens van iedereen ongedaan maken omdat ze zich verliezen in hun gevoelens die niet meer aan de orde zijn.

De karmische verbindingen worden nu verbroken en worden getransformeerd naar liefde.
De mens is niet meer wie hij is en  zal zichzelf terugvinden in het gegeven licht en liefde.

Het oude weten is niet meer van belang. We dienen een nieuw weten te ontvangen, vrij van beschuldigingen en verlatenheid. De mens wordt weer wie hij bedoeld was te zijn: heel en al.

Alles is er om dat wat niet eerder kon zijn er nu wel te laten zijn. 

Ik ben een redder in de fase van transformatie.

Ik ben liefde en word boos als dàt niet gezien wordt, want ik ben niet stout. Ze zien niet wie ik wel ben: licht en liefde.

Mijn wens is dat ik een groot goed mag brengen en liefde voor deze wereld en dat ik me niet hoef aan te passen aan een wereld van geweld, onrecht, wanorde, liefdeloosheid, misgunning, verdeeldheid, oneerlijkheid, veroordeling, misbruik en verloren zijn.

Ik ben niet wie ik ben als ik me daarin verlies. Soms verlies ik me in de wereld van de chaos.

Mijn goedheid is me eigen. Dat is. Ik blijf in harmonie met mijzelf.Ik voorvoel en voorzie al wat er gaat gebeuren. 

Mensen dienen hun tegenspraak op te geven, maar vinden dat moeilijk.

Je hoeft niet iets te zoeken buiten je. Je hoeft niet te zoeken naar wat er al is. Voel dat het weten er al is en neem jezelf ter harte. 

Na afloop zegt Sem  

Ik ben blij met de erkenning van wie ik ben. Ik heb moeite met miskenning, ook al weet ik dat het op onwetendheid gebaseerd is. Mijn wens is dat ik mezelf ten alle tijden mag zijn met alles wat ik al in me heb en wat ik nog wil brengen.

Sem, 6 jaar

Er dienen wereldwijde veranderingen plaats te vinden, maar niemand die zich er mee bezig houdt. De weg tot heelheid is beperkt als je niets doet en alles laat zijn, waarbij je jezelf  tegenkomt als negatieve energie.

Ofwel ontwikkel jezelf naar wie je bent zonder daarbij anderen te schaden, zo ook het leven op aarde.

De aarde is een levend wezen en heeft zichzelf al vele malen hervormd tot wie ze nu is. Maar de mens leidt een onverschillig leven en laat de dingen die ze tegen komen voor wat ze zijn. Het deert hen niet en ze laten het erbij zitten.

Ik ben zover dat ik nu al kan zien dat de mensen niet eerder wakker worden dan dat hun leven zich openbaart als negatief en desastreus voor ieder. Ik ben hier om mensen meer bewust te maken van hun onverschilligheid.
Dat maakt me van tijd tot tijd boos, heel boos, anders luisteren ze niet.Ik laat het er niet bij. Ik blijf voor deze wereld vechten. Ik wil me daarin neerzetten als levend voorbeeld van zorg en liefde.

Er bestaat geen onderscheid: de zorg voor de aarde is gelijk aan de zorg die je voor jezelf hebt.  

Ik heb weet waar alles om draait.

Ik verbind me met het hart van de aarde en die liefde is alomvattend.
Ik breng genezing in deze wereld.

Ik ben één in wie ik ben en met alles wat is.

 

 

anoniem

Ik ben een lichtwezen en heb veel gehoord, gezien en meegemaakt in deze wereld, waarin niemand hoort, ziet wat er is en waar niemand weet heeft van de gemeenschappelijke duisternis, waarin iedereen nog gevangen zit. Ik ook. Daarin laat ik veel toe. Ik ben niet ongelukkig, maar voel me echt gelukkig van binnen. Ik laat zien wat er is en wat er nog niet is.

Ik zie de wereld veranderen en zie de mens zichzelf zoeken in een wereld van afgescheidenheid.

Ik ben licht van binnen en heb geen gevoel bij de afsplitsing in zijn. Ik ben alleen maar liefde en laat alles toe, ook dat wat ik niet meer wil dat er is : duisternis in het licht van de mensheid.

Ik hoef niets meer te doen om mijzelf nog meer te doorgronden. Ik weet wie ik ben. Ik voel me vrij ook al zien jullie iets anders. Ik ben nog altijd liefde en weet mezelf te verenigen met mijn liefdeskracht. De mens in mij is blij voor wie haar wil zien in wie ze is.