Waarachtige taal van jonge kinderen die een alomvattend bewustzijn hebben en al een leidende taak tot zich nemen

Kinderen spreken vanuit wijsheid en zijn nog verbonden met de Bron. Ze horen en zien meer wat er is. Het zijn jonge leiders/ lichtwerkers. 

Lize, 3 en een half jaar

Mensen hebben geen weet wat de straling met hen doet. Ze zijn zich niet bewust van de vervuiling van de aarde en zijn zo zeer ingenomen met hun technische kennis, dat ze zich niet realiseren dat de schade groter is dan wat ze aan genot ervaren.
Mensen raken van zichzelf verwijderd en kunnen niet meer voelen wat hen werkelijk bezielt.
Ik ben hier op aarde om mensen hiervan bewust te maken. Ze schaden in wezen zichzelf en hebben geen weet van dit dilemma. Ik wel. Ik toon het. Er is met mij niets mis, maar ik toon wat er mis is. Ik blijf liefde in alles. Ik ben vrij van de dilemma’s die op aarde leven. Ik wens in mijn mens zijn mijn lichtheid te behouden en daarmee ook mijn eigenheid. Dat is.
Ik heb een alomvattend bewustzijn. Het wezen van de mens dient in alles te worden erkend. Dat maakt het verschil in het bewuste en het onbewuste dat nu nog is.

Fabienne, 13 jaar

Ik vertegenwoordig wat er op de aarde gaande is. Niemand ziet wat ik zie : dat we niet bereid zijn om stappen te zetten naar de lichtfrequenties die onze aarde ons al die tijd geeft. Ik wil me verbinden met de aardekern, die weet meer dan ieder van ons samen. Dat is wat ik weet.
Ik ben heel en ik roep alles op om tot heelheid te komen.

Iedereen denkt verschillend te zijn, maar ieder mens is hetzelfde. Ik weet wat de mens bepaalt : hun tekort in zijn. Ze weten niet dat ze zelf een lichtbaken zijn.Ik roep alle mensen aan om wakker te worden, om helder te worden en te beseffen waar alles om draait.

Het kennen van jezelf is van groot belang. Ik heb weet van wie ik ben, maar wat doe ik hier met al het weten als anderen het niet zien? Ik voel me niet gezien in wie ik ben. Ik ben licht wil schijnen als licht.

Ik neem alle lichtfrequenties op van de aardekern om te zijn wie ik ben: helder, bewust en liefdevol.Ik blijf in het midden van alles en laat me niet van de wijs brengen. Ik draag mezelf in deze kracht. Ik heb weet van alles.

Eva, 3 jaar

Als je je zorgen maakt om mij dan zie je niet wie ik ben. Je ziet wat er niet is en niet wat er wel is. Ik ben licht en liefde. Ik ben groter dan dat je denkt dat ik ben.

Ik heb moeite met de negativiteit die voelbaar is bij iedereen. Iedereen miskent zichzelf. Ze weten niet wie ze zijn, ik wel. Ik zie anderen in hun lichtzijnde, maar niemand ziet wat ik zie en dat vind ik lastig.  

Jullie wereld is nog ver van wat ik ervaar aan liefde. Jullie zijn niet anders dan ik en toch zien jullie het niet. Ik weet en ben liefde in alles. 

De Bron en de aarde zijn gelijk. Jullie maken daarin onderscheid. 


Sem , 3 jaar:

Mensen vullen in wat ze van mij vinden. Ze weten niet wie ik ben. Ik ben wie ik ben. Ik laat ze maar in de onwetendheid van wie ze zijn.
Mijn menszijn is beperkt, maar mijn geestkracht niet. 

Wat leven mensen op de automatische piloot. Ze hebben niet het bewustzijn van wat er is en van de aarde. De aarde is bezig haar oude mantels los te gooien om in haar volle kracht te komen staan.
De macht van het onverstoorbare is groot. 

Sem ,5 jaar

Ik heb er moeite mee dat mensen niet naar mij luisteren, maar ik kan ook niet aangeven wat ik weet.Ik kan me wel aanpassen, maar dat verstoort mijn energiesysteem. 

Ik heb het weten in me. Ik ben Al bewust. Ik omvat het al omvattende weten. Ik heb de kennis van het heelal in me.

Hier is alles op onzekerheid gebaseerd. Waarom zou ik iets aannemen dat op onzekerheid gebaseerd is?  Als ik alles aan dien te nemen wat hier in geloof wordt neergezet, kom ik in conflict met mijzelf. 

Ik stel me open voor het licht van mijn bestaan. Niets kan mij weerhouden om te zijn wie ik ben.
Mijn energiesysteem heeft een hoge frequentie van licht in zich.

Ik ben ontvankelijk voor wat de aarde mij te zeggen heeft.
Mensen hebben geen weet van wat er is en ik wel.

Ik ben steeds in verbinding met de Meesters van het licht. Zij zeggen mij wat ik dien te doen. Ze zoeken de lichtfrequentie op die ik aankan, zodat ik hier kan blijven.
Maar het is niet zo makkelijk om hier te zijn met alles wat ik weet en anderen niet. 

Ik wil het hoogste goed voor iedereen. Ik wil de gevoelens van iedereen ongedaan maken omdat ze zich verliezen in hun gevoelens die niet meer aan de orde zijn.

De karmische verbindingen worden nu verbroken en worden getransformeerd naar liefde.
De mens is niet meer wie hij is en  zal zichzelf terugvinden in het gegeven licht en liefde.

Het oude weten is niet meer van belang. We dienen een nieuw weten te ontvangen, vrij van beschuldigingen en verlatenheid. De mens wordt weer wie hij bedoeld was te zijn: heel en al.

Alles is er om dat wat niet eerder kon zijn er nu wel te laten zijn. 

Ik ben een redder in de fase van transformatie.

Ik ben liefde en word boos als dàt niet gezien wordt, want ik ben niet stout. Ze zien niet wie ik wel ben: licht en liefde.

Mijn wens is dat ik een groot goed mag brengen en liefde voor deze wereld en dat ik me niet hoef aan te passen aan een wereld van geweld, onrecht, wanorde, liefdeloosheid, misgunning, verdeeldheid, oneerlijkheid, veroordeling, misbruik en verloren zijn.

Ik ben niet wie ik ben als ik me daarin verlies. Soms verlies ik me in de wereld van de chaos.

Mijn goedheid is me eigen. Dat is. Ik blijf in harmonie met mijzelf.Ik voorvoel en voorzie al wat er gaat gebeuren. 

Mensen dienen hun tegenspraak op te geven, maar vinden dat moeilijk.

Je hoeft niet iets te zoeken buiten je. Je hoeft niet te zoeken naar wat er al is. Voel dat het weten er al is en neem jezelf ter harte. 

Na afloop zegt Sem  

Ik ben blij met de erkenning van wie ik ben. Ik heb moeite met miskenning, ook al weet ik dat het op onwetendheid gebaseerd is. Mijn wens is dat ik mezelf ten alle tijden mag zijn met alles wat ik al in me heb en wat ik nog wil brengen.