Flower of live voorzien van kernwaarden
Wat gedragen wordt door waarden , heeft meer impact. Wanneer ieder zich bewust zou zijn van de waarden van waaruit hij leeft, zou ieder vanuit zijn 'uniek zijn' een positieve en bewuste bijdrage kunnen leveren in het groter geheel.
Neem de aandacht om jezelf in dat licht te plaatsen en je waarden te duiden, zodat ze zich mogen verspreiden vanuit een natuurlijk gegeven: dat wat al is, zal zich ontvouwen.
Door ze in een flower of live te plaatsen wordt dit gegeven(e) bekrachtigd.

variatie op het levenswiel voor coachingsdoeleinden

Het gangbare levenswiel dat binnen coaching wordt toegepast biedt mij te weinig diepgang .Zowel de vragen als de scores in aandachtsgebieden vond ik persoonlijk te beperkt. Het gaat me meer om inzicht te verweven , dan om motivatie.  Het zicht in wie je bent en van waaruit je leeft maakt dat je wezenlijk onderscheid kunt maken in wat voor jou van belang is. 
De
 onderwerpen kun je een meer spirituele inhoud geven. Allerlei inzichtkaarten lenen zich er voor om hierbij toe te passen en bieden een speelse wijze tot diepgang.