subtiel gewaarzijn

Mogelijk ben je je past bewust dat je spanning bij je draagt wanneer je lichaam daartoe signalen afgeeft. De mate waarin je spanningen je houding bepaalt, kan onderkend worden.
Door je meer bewust te worden van je houding, zoals de positie van je nek, je schouders en je rug leer je je lichaam beter kennen en kun je van daaruit ontdekken wat je lichaam nodig heeft om op subtiele wijze veranderingen door te voeren. Ongemakken zoals hoofdpijn, spanning bij je schouders of rugpijn nemen daardoor af.
Ook je innerlijke houding ten aanzien van de uiterlijke wereld verandert: je verdedigings-mechanisme neemt af en je gaat meer beleven vanuit wie je bent.    
Wezenlijke veranderingen vinden niet plaats zolang je je brein en je lichaamsbewustzijn niet aanspreekt. Het vraagt om een subtiel waarnemingvermogen om te ervaren wat je lichaam geneigd is vast te houden en wat het los mag laten omdat het tegen natuurlijk is.
Om de flow in energie en beweging tot stand te brengen dien je juist niets te forceren of op te leggen, maar het lichaam uit te nodigen om het verschil te laten ervaren in huidtonus, pezen en spieren in een gespannen en ontspannen staat. Je lichaam geeft die informatie door aan het brein en wanneer het brein de ontspannen staat heeft geregistreerd kan het het lichaam weer ondersteunen door bewuster te kiezen voor een nieuwe natuurlijkere beweging.
Door dit gewaarzijn op fysiek en energetisch niveau toe te passen zal je je gewaarzijn en onderscheidingsvermogen op mentaal en geestelijk niveau toenemen.
Het wordt zo een prachtige wisselwerking tussen lichaam en geest.