25. apr, 2018

Zicht biedt inzicht in het onzichtbare

Altijd op zoek naar de waarheid achter de verschijnselen, maak ik al ruim 25 jaar gebruik van diverse testmethodieken, (kinesiologie, biotensor, wichelroede en pendelen) naast het channelen.  De gegevens die daarbij worden aangereikt, maken dat perspectieven zich kunnen wijzigen.  

Sinds dat ik me meer op zielsniveau ben gaan richten in combinatie met de spirituële radiësthesie, ging er opnieuw een wereld voor mij open.  De zielenweg werd meer en meer onderbouwd.  

Zicht bood me wel inzicht in welke fenomenen zich voordeden, maar zolang het alleen feiten betrof en niet in een context toegepast kon worden, ontbrak er voor mij alsnog een sleutel. Door gelijktijdig healing toe te passen, ontstond pas de betekenisvolheid waar naar ik op zoek was.

Radiësthesie ofwel het pendelen is gebaseerd op het feit dat alles energie is en een trillingsfrequentie heeft.  Deze methode geeft de mogelijkheid om op allerlei niveau's iets concreets te duiden binnen een context waar opheldering of healing wenselijk is. 

Wanneer je geen kader hebt, kun je niet inschatten...

op persoonlijk gebied :

hoe je geestelijke ontwikkeling is,
de mate van je vitaliteit, 
wat je gezondheid bevordert en je beperkt, 
wat de achtergrond is vanwaar uit ziekte zich voordoet,
hoe je chakras en energievelden functioneren,
of dat de chakras opgelijnd zijn of niet
of je goed gecenterd bent in je persoonlijkheid of niet
in hoeverre je naar waarheid leeft
wat je zielenweg is

op het gebied van een woning of bedrijf:

hoe de trillingsfrequentie is in je huis, binnen een bedrijf.
hoe gezond is een bedrijf of organisatie? Bij een te lage energie zal er eerder sprake zijn van ziekteverzuim. 
of dat er sprake is van schadelijke, zoals electrosmog
of een organisatie/persoon betrouwbaar is, of dat iemand de waarheid spreekt

op het gebied van een relatie

verschillen in bewustzijn kunnen communicatie en relatieproblemen teweegbrengen, is iemand op basisbehoeften gericht, mentaal, intuïtief of geestelijk ingesteld ?
dat kan een aanwijzing zijn voor de mate van verenigbaarheid tussen mensen 

De mogelijkheden van testen zijn eindeloos. De meerwaarde zit in de bewustwording van wie je bent en om dat te kunnen leven wat de bedoeling is.  

De gegevens vanuit de radiësthesie kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar zoals met alles heeft het testen  in zich ook weer een beperking : je kunt alleen dat testen waar je je bewustzijn op richt en met het testen ben je uit op feiten. 

De combinatie met channelen vangt dit gemis echter op. Je krijgt meer informatie dan dat wat met schema's valt te duiden.
Zo kan bijvoorbeeld je zielspotentie gechanneld worden.