tastbare feiten voor een ontastbare wereld

25. apr, 2018

Altijd op zoek naar de waarheid achter de verschijnselen, maak ik al ruim 20 jaar gebruik van diverse testmethodieken, (kinesiologie, biotensor, wichelroede en pendelen) naast het channelen.  De gegevens die daarbij worden aangereikt, maken dat perspectieven zich kunnen wijzigen.  

Sinds dat ik me meer op het zielenniveau ben gaan richten in combinatie met de spirituële radiësthesie, ging er opnieuw een wereld voor mij open.  De zielenweg werd meer en meer onderbouwd.  

Zicht bood me wel inzicht in welke fenomenen zich voordeden, maar zolang het alleen feiten betrof en niet in een context toegepast kon worden, ontbrak er voor mij alsnog een sleutel. Door gelijktijdig healing toe te passen, ontstond pas de betekenisvolheid waar naar ik op zoek was.

Radiësthesie ofwel het pendelen is gebaseerd op het feit dat alles energie is en een trillingsfrequentie heeft.  Deze methode geeft de mogelijkheid om op allerlei niveau's iets concreets te duiden binnen een context waar opheldering of healing wenselijk is. 

Wanneer je geen kader hebt, kun je niet inschatten...

op persoonlijk gebied :

hoe je geestelijke ontwikkeling is,
de mate van je vitaliteit, 
wat je gezondheid bevordert en je beperkt, 
wat de achtergrond is vanwaar uit ziekte zich voordoet,
hoe je chakras en energievelden functioneren,
of dat de chakras opgelijnd zijn of niet
of je goed gecenterd bent in je persoonlijkheid of niet
in hoeverre je naar waarheid leeft
wat je zielenweg is

op het gebied van een woning of bedrijf:

hoe de trillingsfrequentie is in je huis, binnen een bedrijf.
hoe gezond is een bedrijf of organisatie? Bij een te lage energie zal er eerder sprake zijn van ziekteverzuim. 
of dat er sprake is van schadelijke, zoals electrosmog
of een organisatie/persoon betrouwbaar is, of dat iemand de waarheid spreekt

 op het gebied van een relatie

verschillen in bewustzijn kunnen communicatie en relatieproblemen teweegbrengen, is iemand op basisbehoeften gericht, mentaal, intuitief of geestelijk ingesteld ?
de mate van verenigbaarheid tussen mensen 

De mogelijkheden van testen zijn eindeloos. De meerwaarde zit in de bewustwording van wie je bent en om dat te kunnen leven wat de bedoeling is.  

De gegevens vanuit de radiësthesie kunnen een toegevoegde waarde hebben, maar zoals met alles heeft het testen  in zich ook weer een beperking : je kunt alleen dat testen waar je je bewustzijn op richt en met het testen ben je uit op feiten. 

De combinatie met channelen vangt dit gemis echter op. Je krijgt meer informatie dan dat wat met schema's valt te duiden.
Zo kan bijvoorbeeld je zielenpotentie gechanneld worden.      

 

 

 

 

  

 

22. feb, 2018

 

Wanneer iemand gedragsverandering ondergaat, zoals dwangmatig gedrag, agressief gedrag, angstig  (tot doodsangst aan toe of een hang naar de dood) depressief is, gehinderd wordt door verslavingen duidt dat mogelijk op de aanwezigheid van entiteiten.
Iemand kan dan het ene moment een herkenbaar normaal gedrag vertonen om vervolgens plotseling een ander gedrag te vertonen.
Op fysiek niveau kan dit fenomeen zich uiten in vermoeidheidsklachten en koude ledematen   

Ook jonge kinderen met slaapproblemen en onverklaarbare angsten kunnen met hetzelfde fenomeen te maken hebben. 

 

  

22. feb, 2018

Je kunt op het ene gebied prima functioneren maar op een ander gebied niet tot je recht komen.
Je ervaart weerstanden in je leven, waardoor je niet echt kunt leven wat je zou willen leven of je potentie niet kunt leven. Dan kan er sprake zijn van een zielenaspect uit een ander leven dat je bepaalt.
Zonder dat je een oorzaak kunt duiden ervaar je dat er sprake is van een ballast, waaruit weerstand, zwaarte, tegenslagen voortvloeien.
Je kunt het gevoel hebben ergens slachtoffer van te zijn of  een schuld bij je te dragen, zonder dat je er een aanleiding voor kunt vinden in dit leven.
Het ondermijnt je gevoel van eigenwaarde, zingeving of je ervaart niet echt aanwezig te kunnen zijn.
Met behulp van radiësthesie kun je nagaan of er nog sprake is van oud zielsaspect en wat het je te zeggen heeft. 

De oplijning van je chakras laat dan zien dat er sprake is van een afwijking in de belijning. De afbeelding geeft aan hoe deze lijnen kunnen lopen.

Dit fenomeen kan zich ook voordoen bij kinderen.

 

 

10. dec, 2017

Alles heeft energie en kan als trilling worden geduid in Boviswaarde. Boven 6500 Boviswaarde is er sprake van gezondheid.
Computers en mobiele telefoons hebben een Boviswaarde van 4000 en zijn dus schadelijk voor je gezondheid.
Door een afbeelding van de flower of live, die de trilling van de Bron vertegenwoordigt, verhoog je de trillingswaarde naar 9000 voor je computer en 11000 voor je mobiel.
Ook in de meterkast kun je dit symbool in combinatie met het Ohm teken hangen om de negatieve straling te neutraliseren.

Voor degenen die het verschil lijfelijk willen ervaren, kun je het volgende doen. Je gaat liggen. Iemand duwt rustig tegen je bekken. Dan beweegt je bekken mee. Leg je mobiel op je lichaam en laat je weer wiegen vanuit je bekken. Dan bemerk je dat de energie in je bekken stagneert en op slot gaat. Leg nu een symbool van de flower of live bij je mobiel en je bekken beweegt weer met dezelfde soepelheid als voordat je je mobiel op je lichaam plaatste.
(praktisch toepasbare stickers zijn eventueel bij mij verkrijgbaar.)

30. jun, 2017

Er doen zich veel klachten voor die met vermoeidheid samenhangen of met een onbestemd zwaar gevoel. Het valt me op dat er in de aura veel negatieve energie aanhaakt en dat deze zuivering regelmatig toegepast dient te worden. Ondertussen leert een dochtertje het al van haar moeder die tijdens de yogabijeenkomsten de techniek zich eigen had gemaakt. Hoe simpel kan het zijn? Wel een kwestie van intuitieve vermogens aanspreken. Bo kennende heeft ze die net zoals haar moeder.